Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zapoj sa do prvého veľkého prieskumu vysokých škôl a internátov akademického roka 2016 - 2017. Ohodnoť úroveň výučby, zariadenie internátu ako aj prácu študijných referentov tvojej fakulty.
Pridaj svoje hodnotenie →

Ročné školné na fakultách UPJŠ

Platenie školného je povinnosťou iba tých študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Pre podrobné informácie o konečnej výške a spôsobe platenia školného kontaktuj pracovníkov na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

  • Filozofická fakulta - školné od 300 Eur
  • Lekárska fakulta - školné od 400 Eur
  • Právnická fakulta - školné od 415 Eur
  • Fakulta verejnej správy - školné od 600 Eur
  • Prírodovedecká fakulta - školné od 600 Eur

Ceny ubytovania na internáte

  • Študentský domov Popradská 66 - Košice - ubytovanie od 47 Eur
  • Študentský domov Medická - Košice - ubytovanie od 50 Eur
  • Študentský domov Jedlíková 13 - Košice - ubytovanie od 63 Eur
  • Študentský domov Jedlíková 5 - Košice - ubytovanie od 63 Eur
  • Študentský domov Popradská 76 - Košice - ubytovanie od 83 Eur

Čo môžeš študovať na Univerzite P. J. Šafárika?

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa zameriava na rozvoj odborných poznatkov z prírodovedných, zdravotníckych a humanitných smerov. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad biológiu, geografiu, informatiku, fyzioterapiu, právo, aplikovanú etiku, rodové štúdiá, cudzie jazyky či britské a americké štúdiá.

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Výroba tepelných zolácií
3.50 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané dnes