Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zapoj sa do prvého veľkého prieskumu vysokých škôl a internátov akademického roka 2016 - 2017. Ohodnoť úroveň výučby, zariadenie internátu ako aj prácu študijných referentov tvojej fakulty.
Pridaj svoje hodnotenie →

Ročné školné na fakultách UMB

Platenie školného je povinnosťou iba tých študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Pre podrobné informácie o konečnej výške a spôsobe platenia školného kontaktuj pracovníkov na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

  • Fakulta prírodných vied - školné od 300 Eur
  • Fakulta humanitných vied - školné od 400 Eur
  • Ekonomická fakulta - školné od 600 Eur
  • Pedagogická fakulta - školné od 600 Eur
  • Právnická fakulta - školné od 630 Eur
  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - školné od 700 Eur

Ceny ubytovania na internáte

  • Študentský domov 4, Trieda SNP - Banská Bystrica - ubytovanie od 46 Eur
  • Študentský domov 1, Tajovského 40 - Banská Bystrica - ubytovanie od 52 Eur
  • Študentský domov 3, Tajovského 51 - Banská Bystrica - ubytovanie od 55 Eur

Čo môžeš študovať na Univerzite Mateja Bela?

Univerzita Mateja Bela ponúka široké možnosti štúdia humanitných a prírodovedných smerov. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad cestovný ruch, regionálny rozvoj a verejnú správu, francúzsky jazyk a kultúru, muzeológiu, medzinárodné vzťahy, andragogiku, psychológiu, učiteľstvo, právo, systémovú ekológiu, či aplikovanú geológiu.

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Výroba tepelných zolácií
3.70 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané dnes