Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zapoj sa do prvého veľkého prieskumu vysokých škôl a internátov akademického roka 2016 - 2017. Ohodnoť úroveň výučby, zariadenie internátu ako aj prácu študijných referentov tvojej fakulty.
Pridaj svoje hodnotenie →

Ročné školné na fakultách UKF

Platenie školného je povinnosťou iba tých študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Pre podrobné informácie o konečnej výške a spôsobe platenia školného kontaktuj pracovníkov na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

  • Pedagogická fakulta - školné od 400 Eur
  • Fakulta prírodných vied - školné od 500 Eur
  • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - školné od 590 Eur
  • Fakulta stredoeurópskych štúdií - školné od 664 Eur
  • Filozofická fakulta - školné od 664 Eur

Ceny ubytovania na internáte

  • Študentský domov UKF Zobor - Nitra - ubytovanie od 43 Eur
  • Študentský domov UKF Nitra - Nitra - ubytovanie od 59 Eur
  • Školský internát SOŠ Nitra - Nitra - ubytovanie od 63 Eur

Čo môžeš študovať na Univerzite Konštantína Filozofa?

Univerzita Konštantína Filozofa ponúka štúdium v rozsiahlom výbere humanitných a prírodovedných smerov. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad biológiu, environmentalistiku, štatistiku, geografiu v regionálnom rozvoji, sociálne služby a poradenstvo, urgentnú zdravotná starostlivosť, regionálny cestovný ruch, ugrofínske štúdiá, archeológiu, muzeológiu, žurnalistiku, andragogiku, či predškolskú a elementárnu pedagogiku.

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v kuchyni
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes