Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne

Zapoj sa do prvého veľkého prieskumu vysokých škôl a internátov akademického roka 2016 - 2017. Ohodnoť úroveň výučby, zariadenie internátu ako aj prácu študijných referentov tvojej fakulty.
Pridaj svoje hodnotenie →

Ročné školné na fakultách SEL

Platenie školného je povinnosťou iba tých študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Pre podrobné informácie o konečnej výške a spôsobe platenia školného kontaktuj pracovníkov na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

  • Ekonomická fakulta - školné od 700 Eur
  • Pedagogická fakulta - školné od 700 Eur
  • Reformovaná teologická fakulta - školné od 700 Eur

Ceny ubytovania na internáte

  • Študentský domov Čajka - Komárno - ubytovanie od 46 Eur
  • Študentský domov Danubius - Komárno - ubytovanie od 60 Eur

Čo môžeš študovať na Univerzite J. Selyeho?

Jediná univerzita na Slovensku, ktorá ponúka odbornú výučbu v maďarskom jazyku sa zameriava hlavne na humanitné a pedagogické smery. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad podnikové hospodárstvo a manažment, aplikovanú informatiku, učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, sociálnu prácu, či reformovanú teológiu.

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Výroba tepelných zolácií
3.70 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané dnes