Technická univerzita vo Zvolene

Zapoj sa do prvého veľkého prieskumu vysokých škôl a internátov akademického roka 2016 - 2017. Ohodnoť úroveň výučby, zariadenie internátu ako aj prácu študijných referentov tvojej fakulty.
Pridaj svoje hodnotenie →

Ročné školné na fakultách TUZvo

Platenie školného je povinnosťou iba tých študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Pre podrobné informácie o konečnej výške a spôsobe platenia školného kontaktuj pracovníkov na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

  • Drevárska fakulta - školné od 250 Eur
  • Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky - školné od 500 Eur
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky - školné od 600 Eur
  • Lesnícka fakulta - školné od 660 Eur

Ceny ubytovania na internáte

  • Študentský domov Záhonok - Zvolen - ubytovanie od 42 Eur
  • Internát Ľudovíta Štúra, Študentská 17 (Starý internát) - Zvolen - ubytovanie od 43 Eur
  • Internát Ľudovíta Štúra, Študentská 27 (Bariny) - Zvolen - ubytovanie od 55 Eur

Čo môžeš študovať na Technickej univerzite vo Zvolene?

Technická univerzita vo Zvolene sa špecializuje na lesníctvo, lesné hospodárstvo a spracovanie dreva. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad dizajn nábytku, drevárske technológie, lesníctvo, aplikovanú zoológiu a poľovníctvo, dopravnú a manipulačnú techniku, či ekológiu a ochranu biodiverzity.

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Výroba tepelných zolácií
3.70 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané dnes