Technická univerzita v Košiciach

Zapoj sa do prvého veľkého prieskumu vysokých škôl a internátov akademického roka 2016 - 2017. Ohodnoť úroveň výučby, zariadenie internátu ako aj prácu študijných referentov tvojej fakulty.
Pridaj svoje hodnotenie →

Ročné školné na fakultách TUKE

Platenie školného je povinnosťou iba tých študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Pre podrobné informácie o konečnej výške a spôsobe platenia školného kontaktuj pracovníkov na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

 • Ekonomická fakulta - školné od 500 Eur
 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií - školné od 500 Eur
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky - školné od 500 Eur
 • Fakulta výrobných technológií v Prešove - školné od 500 Eur
 • Hutnícka fakulta - školné od 500 Eur
 • Letecká fakulta - školné od 500 Eur
 • Stavebná fakulta - školné od 500 Eur
 • Strojnícka fakulta - školné od 500 Eur
 • Fakulta umení - školné od 600 Eur

Ceny ubytovania na internáte

 • Študentský domov Boženy Němcovej - Košice - ubytovanie od 57 Eur
 • Študentský domov Budovateľská 13 - Prešov - ubytovanie od 57 Eur
 • Študentský domov Budovateľská 31 - Prešov - ubytovanie od 57 Eur
 • Študentský domov Ferka Urbánka - Košice - ubytovanie od 57 Eur
 • Študentský domov Jedlíková 13 - Košice - ubytovanie od 63 Eur
 • Študentský domov Jedlíková 5 - Košice - ubytovanie od 63 Eur
 • Študentský domov Jedlíková 9 - Košice - ubytovanie od 63 Eur
 • Študentský domov Rampová - Košice - ubytovanie od 63 Eur

Čo môžeš študovať na Technickej univerzite v Košiciach?

TU v Košiciach sa zameriava na vzdelávanie v technických smeroch a v umeleckých smeroch, ktoré sú v praxi uplatniteľné v spojitosti s modernými technológiami. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad baníctvo a geotechniku, geodézia a kataster nehnuteľností, využívanie alternatívnych zdrojov energie, telekomunikácie, hutníctvo, pozemné stavby, strojné inžinierstvo, prevádzka letísk, profesionálny letecký pilot, dizajn, či finančníctvo, bankovníctvo a investovanie.

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v kuchyni
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes