Ekonomická univerzita v Bratislave

Zapoj sa do prvého veľkého prieskumu vysokých škôl a internátov akademického roka 2016 - 2017. Ohodnoť úroveň výučby, zariadenie internátu ako aj prácu študijných referentov tvojej fakulty.
Pridaj svoje hodnotenie →

Ročné školné na fakultách EUBA

Platenie školného je povinnosťou iba tých študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Pre podrobné informácie o konečnej výške a spôsobe platenia školného kontaktuj pracovníkov na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

 • Fakulta aplikovaných jazykov - školné od 500 Eur
 • Fakulta hospodárskej informatiky - školné od 500 Eur
 • Fakulta medzinárodných vzťahov - školné od 500 Eur
 • Fakulta podnikového manažmentu - školné od 500 Eur
 • Národohospodárska fakulta - školné od 500 Eur
 • Obchodná fakulta - školné od 500 Eur
 • Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach - školné od 500 Eur

Ceny ubytovania na internáte

 • Študentský domov Prokopa Veľkého (Horský park) - Bratislava - ubytovanie od 29 Eur
 • Študentský domov Hroboňova 4 (Horský park) - Bratislava - ubytovanie od 41 Eur
 • Študentský domov Starohájska 4 - Bratislava - ubytovanie od 43 Eur
 • Študentský domov Bellova - Košice - ubytovanie od 45 Eur
 • Študentský domov Starohájska 8 - Bratislava - ubytovanie od 52 Eur
 • Študentský domov Vlčie Hrdlo - Bratislava - ubytovanie od 52 Eur
 • Študentský domov Dolnozemská - Bratislava - ubytovanie od 55 Eur
 • Študentský domov Ekonóm - Bratislava - ubytovanie od 77 Eur

Čo môžeš študovať na Ekonomickej univerzite?

Hlavným cieľom Ekonomickej univerzity je poskytnúť široké znalosti ekonomického systému. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad poisťovníctvo, daňové poradenstvo, obchodný manažment, hospodárska diplomacia či štatistické metódy v ekonómii. Viaceré študijné programy je možné študovať aj v cudzom jazyku. 

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Výroba tepelných zolácií
3.70 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané dnes