Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Zapoj sa do prvého veľkého prieskumu vysokých škôl a internátov akademického roka 2016 - 2017. Ohodnoť úroveň výučby, zariadenie internátu ako aj prácu študijných referentov tvojej fakulty.
Pridaj svoje hodnotenie →

Ročné školné na fakultách APZ

Platenie školného je povinnosťou iba tých študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Pre podrobné informácie o konečnej výške a spôsobe platenia školného kontaktuj pracovníkov na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

  • Študijné odbory na APZ - školné od 330 Eur

Ceny ubytovania na internáte

  • Študentský domov Akadémie policajného zboru - Bratislava - ubytovanie od 13 Eur

Čo môžeš študovať na Akadémii policajného zboru?

Poslaním Akadémie policajného zboru je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych ako aj neštátnych bezpečnostných služieb. Medzi študijné predmety akadémie patria napríklad teória a metodika vyšetrovania, spravodajská činnosť, služobné zákroky, krízové scenáre, európske právo, finančné právo, súdne lekárstvo, či forenzná psychológia.

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Vyhľadávanie a balenie tovaru
3.30 €/hod. Lozorno Proplusco, s.r.o., pridané dnes