Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Zapoj sa do prvého veľkého prieskumu vysokých škôl a internátov akademického roka 2016 - 2017. Ohodnoť úroveň výučby, zariadenie internátu ako aj prácu študijných referentov tvojej fakulty.
Pridaj svoje hodnotenie →

Ročné školné na fakultách AOS

Platenie školného je povinnosťou iba tých študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Pre podrobné informácie o konečnej výške a spôsobe platenia školného kontaktuj pracovníkov na študijnom oddelení príslušnej fakulty.

  • Študijné odbory na AOS - školné od 300 Eur

Čo môžeš študovať na Akadémii ozbrojených síl?

Poslaním Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika je odborne aj telesne pripraviť profesionálnych vojakov pre službu v armáde SR. Medzi ponúkanými študijnými odbormi nájdeš napríklad manažment vojenskej organizácie, zbraňové, elektronické a počítačové systémy. 

Bezplatné štúdium

Ako študent Akadémie ozbrojených síl sa dňom nástupu na štúdium staneš profesionálnym vojakom v prípravnej štátnej službe. Štúdium na akadémii, ubytovanie ako aj stravovanie ti bude poskytnuté bezplatne. Okrem toho, ako profesionálny vojak, získaš služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa v 1. platovom stupni. Študenti sa písomnou dohodou zaväzujú zotrvať v služobnom pomere profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe po dobu výsluhy v hodnosti poručík. V prípade neúspešného ukončenia štúdia je nutné uhradiť náklady vynaložené na materiálne a finančné zabezpečenie počas štúdia. 

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Vyhľadávanie a balenie tovaru
3.30 €/hod. Lozorno Proplusco, s.r.o., pridané dnes