Môžem dostávať štipendium aj v lete počas júla a augusta?

Sociálne štipendium sa priznáva najdlhšie do konca mesiaca jún. Existujú však výnimky, kedy je štipendium priznané aj počas letných mesiacov.

Bežne sa sociálne štipendium priznáva najdlhšie do konca mesiaca jún. Existujú prípady, kedy je štipendium priznané aj počas letných mesiacov, teda počas júla a augusta príslušného akademického roka.

  • Si nezaopatrené dieťa a obojstranná sirota (ani jeden z tvojich rodičov nežije).
  • Si nezaopatrené dieťa a polosirota (žije len jeden z tvojich rodičov) a žijúci rodič ti na základe súdneho rozhodnutia musí platiť výživné.
  • Si nezaopatrené dieťa a bol si pred dosiahnutím plnoletosti umiestnený v náhradnej starostlivosti, t.j. v detskom domove alebo v náhradnej rodine (pestúni).

Podľa: §7, odsek 1 vyhlášky MŠ SR č. 102/2006

Horúce témy

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2017

V nasledujúcih krokoch ti ukážeme postup ako úspešne zvládnuť daňové priznanie keď si študent alebo živnostník a ako požiadať o vrátenie daní.

Rómovia nás neoberajú o sociálne dávky. Je to klamstvo, tvrdia štatistiky.

Mýtus o tom, že rómovia okrádajú štát o veľké peniaze, je vyvrátený. Do rómskych osád putujú totiž len 3 percentá sociálnych dávok, zvyšnú väčšinu poberajú Slováci.
Brigády na zajtra

Pomocné práce s elektronikou
4.00 €/hod. Senec Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Inventúra
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v kuchyni
3.80 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Manipulačné práce v tlačiarni
3.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes