Môžem dostávať štipendium aj v lete počas júla a augusta?

Sociálne štipendium sa priznáva najdlhšie do konca mesiaca jún. Existujú však výnimky, kedy je štipendium priznané aj počas letných mesiacov.

Bežne sa sociálne štipendium priznáva najdlhšie do konca mesiaca jún. Existujú prípady, kedy je štipendium priznané aj počas letných mesiacov, teda počas júla a augusta príslušného akademického roka.

  • Si nezaopatrené dieťa a obojstranná sirota (ani jeden z tvojich rodičov nežije).
  • Si nezaopatrené dieťa a polosirota (žije len jeden z tvojich rodičov) a žijúci rodič ti na základe súdneho rozhodnutia musí platiť výživné.
  • Si nezaopatrené dieťa a bol si pred dosiahnutím plnoletosti umiestnený v náhradnej starostlivosti, t.j. v detskom domove alebo v náhradnej rodine (pestúni).

Podľa: §7, odsek 1 vyhlášky MŠ SR č. 102/2006

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce - apretácia
2.50 €/hod. Prešov Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Vybalovanie tovaru, práca v sklade
3.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v kuchyni
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Doloženie tovaru - drogéria
3.10 €/hod. Nitra Študentský servis, s.r.o., pridané dnes