Je vaša kalkulačka sociálneho štipendia presná?

Na študijnom oddelení školy mi vypočítali inú výšku štipendia než vaša kalkulačka. Kde sa stala chyba? Je vaša aplikácia presná?

Kalkulačka sociálneho štipendia, ktorú prevádzkujeme, je navrhnutá na základe Vyhlášky ministerstva školstva o sociálnom štipendiu pre študentov VŠ. Jej presnosť závisí najmä od toho, či zadáš pravdivé a presné údaje. Študijný referent môže pri zisťovaní tvojej sociálnej situácie odhaliť skutočnosti, ktoré ovplyvnia výsledok prepočtu štipendia. Rodinné vzťahy sú neraz dosť komplikované a naše vnímanie vzťahov môže byť odlišné od toho, ako tieto vzťahy posudzuje zákon a ako k nim následne pristúpi študijný referent. Akákoľvek, aj drobná zmena, ovplyvní výsledok prepočtu štipendia. Iba pri správnom zadaní údajov kalkulačka poskytne hodnoverný výsledok.

Sociálne štipendium je určené tým študentom, ktorí majú v rodine zlú finančnú situáciu, ktorá by im neraz mohla znemožniť štúdium na vysokej škole. V takýchto prípadoch vždy odporúčame navštíviť študijného referenta na škole zodpovedného za agendu sociálneho štipendia a osobne s ním prekonzultovať svoju situáciu.

Máš nárok na štipendium?
Vypočítaj si v Online kalkulačke →

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce - apretácia
2.50 €/hod. Prešov Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Vybalovanie tovaru, práca v sklade
3.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Doloženie tovaru - drogéria
3.10 €/hod. Nitra Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Výpomoc v kuchyni
4.00 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes