Kto môže byť ručiteľom pôžičky?

K podpísaniu zmluvy o pôžičke potrebuješ mať jedného ručiteľa. Môže ním byť ktokoľvek, rodič, súrodenec, iný člen rodiny, ako aj kamarát. Ručiteľ musí spĺňať tieto kritériá:

  • má trvalý pobyt na Slovensku;
  • má vek minimálne 18 alebo maximálne 62 rokov;
  • v čase ručenia má pracovný pomer na neurčitý čas, alebo iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu (napr. dôchodok, podnikanie);
  • za posledné tri mesiace má priemerný čistý mesačný príjem najmenej vo výške čistej minimálnej mesačnej mzdy - aktuálne ide o sumu 304,84 Eur. Ak je ručiteľ podnikateľom, potom predkladá potvrdenie daňového úradu, kde základ dane neznížený o nezdaniteľné časti musí byť najmenej vo výške 1800 Eur.
Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Pomocné práce vo výrobe
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Práca v pekárni
3.10 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Balenie spojovacieho materiálu
3.10 €/hod. Bratislava Študentský servis, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v pekárni
2.60 €/hod. Žilina Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Vybalovanie tovaru, práca v sklade
3.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes