Uplatnenie nezdaniteľného minima v roku 2017

Nezdaniteľné minimum je časť príjmu, ktorý ti nebude zdanený.

Nezdaniteľné minimum, oficiálne nazývané „Nezdaniteľná časť základu dane“ je časť príjmu, ktorý ti nebude zdanený.

Nezdaniteľné minimum sa odpočíta od základu dane a až následne potom sa vypočíta daňová povinnosť. Existujú dva typy nezdaniteľného základu dane. Základ dane tvorí zdaniteľný príjem (mzda, vystavené faktúry a pod.) od ktorého sú odpočítané odpočítateľné položky (na manžela, manželku) a daňové výdavky (týkajú sa podnikateľov). V závislosti od výšky daňového základu môžeme hovoriť o nezdaniteľnom minime pre priemernú a vysokú príjmovú skupinu ľudí. Už z pomenovania je zrejmé, že väčšina osôb spadá do priemernej príjmovej skupiny.

Pre podávanie daňového priznania v roku 2017 platí, že zárobok do výšky 3803,33 Eur je oslobodený od platenia daní.

Priemerný príjem

Základ dane je maximálne 19 809 €. Príjmy do výšky 3803,33 € nebudú zdanené. Do tejto skupiny patrí napríklad veľká väčšina študentov, ktorí si privyrábajú brigádami, pozri si príklady daňového priznania.

Zákon hovorí:
Základ dane je maximálne 100-násobok sumy životného minima, platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Nezdaniteľná časť základu dane je 19,2-násobok sumy životného minima.

Vyšší príjem

Základ dane je vyšší ako 19 809 €. Nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta nasledovne: ZD = 8 755,578 € - (základ dane / 4). Ak je výsledná suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule.

Zákon hovorí:
Základ dane je vyšší ako 100-násobok sumy životného minima, platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Nezdaniteľná časť základu dane je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane.

Príklady

Základ dane = 15 000 €
Nezdaniteľná časť základu dane = 3803,33 €

Základ dane = 20 000 €
Nezdaniteľná časť základu dane = 8 755,578 € - (20 000 € / 4) = 3 755,578 €

Základ dane = 36 000 €
Nezdaniteľná časť základu dane = 8 755,578 € - (36 000 € / 4) = 0 €

Vyskúšal si už niektorú z našich online aplikácií?
Brigády na zajtra

Dohľad nad logostickým zariadením
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocník pri zakladaní, archivácii dokumentov
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Pomocné práce v kuchyni
3.50 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Vyhľadávanie a balenie tovaru
3.30 €/hod. Lozorno Proplusco, s.r.o., pridané dnes

Manipulačné práce v tlačiarni
3.00 €/hod. Bratislava Proplusco, s.r.o., pridané dnes