Aplikácia na vyplnenie daňového priznania 2017

Potrebuješ podať daňové priznanie? Hotové môžeš mať do 4 minút! Bez námahy a nutnosti vyznať sa v komplikovaných daňových tlačivách. Aplikácia ti vypočíta daň a vyplní tlačivo na správnych miestach.

Rýchlo
4 min
s touto appkou
Priemerne trvá
67 min
počítať a vypĺňať ručne.
Bez chýb
vďaka tejto appke
Vyhneš sa
100%
omylom pri výpočte.
Najlacnejšie
2,60 Eur
za appku na mesiac
Ušetríš
30€
za účtovníčku.

Rýchlo a bez inštalácie

Stačí zadať svoje údaje do formuláru a aplikácia vytvorí PDF dokument. Potom už len vytlačiť, podpísať a zaniesť na daňový úrad. Tlačivo bolo schválené Finančným riaditeľstvom SR v januári 2017.

Vzor daňového priznania

Stvorené pre študentov a zamestnancov

Aplikácia rieši prípady študentov a zamestnancov, ktorí nepodnikajú, nie sú živnostníci, nemajú pasívne príjmy, nepoberali dôchodky, nemali zamestnanecké prémie a neriešia rozdiely dodatočného daňového priznania. Pred vyplnením tlačiva odporúčame prečítať článok
Blíži sa termín daňového priznania
.

Základné info
Myslíme na tvoje súkromie. Osobné údaje uvedené v tomto formulári neukladáme na našom serveri v nijakej podobe. Po stiahnutí vyplneného tlačiva daňového priznania osobné údaje nenávratne vymažeme.
Zárobky v roku 2016
Eur
Zadaj súčet všetkých príjmov z brigád za rok 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, svoj príjem nájdeš v riadku 00.
Eur
Zadaj súčet všetkých príjmov z trvalého pracovného pomeru za rok 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, svoj príjem nájdeš v riadku 00.
Zadaj počet všetkých potvrdení, ktoré ti zamestnávatelia vystavili v podobe Ročného zúčtovania preddavkov na daň. Tieto potvrdenia bude treba podať spoločne s daňovým priznaním.
Manželka / manžel
Eur
Zadaj súčet všetkých príjmov manželky (manžela) za rok 2016 znížené o zaplatené poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Keď požiada zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, príjem nájde v riadku 00.
Počet mesiacov v roku 2016 kedy tvoja manželka (manžel) počas ktorých bola splnená aspoň jedna z podmienok:
  • stará sa o dieťa nie staršie ako 2 roky, alebo
  • stará sa o dieťa nie staršie ako 5 rokov, na ktoré poberá rodičovský príspevok, alebo
  • je evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade práce, alebo
  • poberá príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého, alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím
Moje 1 dieťa
Moje 2 dieťa
Moje 3 dieťa
Moje 4 dieťa
Zaplatené preddavky štátu
Eur
Ak zamestnávateľ za teba vopred odvádzal daň z príjmu, zadaj súčet odvedených daní za rok 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu zaplatených daní nájdeš v riadku 14.
Eur
Ak zamestnávateľ za teba platil sociálne odvody, zadaj súčet takto zaplatených sociálnych odvodov za rok 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu sociálnych odvodov nájdeš v riadku 00c.
Eur
Ak zamestnávateľ za teba platil povinné zdravotné poistenie, zadaj súčet takto zaplateného poistenia za rok 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu zdravotných odvodov nájdeš v riadku 00d.
Daňový bonus
Eur
Daňový bonus vyplatený všetkými tvojimi zamestnávateľmi v roku 2016. Keď požiadaš zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, sumu vyplateného daňového bonusu nájdeš v riadku 11.
Osobné údaje
E-mail
Stiahnuť vyplnené tlačivo

Pre stiahnutie vyplneného tlačiva sa staň našim predplatiteľom. Získaš neobmedzený prístup ku všetkým aplikáciám a článkom. Cena predplatného je 2,60 Eur na mesiac.

Pracujeme na tvojom daňovom priznaní.
Čakaj na stiahnutie PDF súboru.